They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

tabloid on line

Temat: Pomniejszenia akcyzy należnej
...i olejów). Znów prawodawca mówi ogólnie o akcyzie zapłaconej od komponentów bez wskazywania, że chodzi o komponenty zużyte do wytworzenia wyrobów. Posługuje się zwrotem przeznaczonych do wytwarzania a nie zużytych do wytworzenia – wg mnie to wprost determinuje, że nie chodzi o rozliczenie komponentów zużytych do produkcji, - prawodawca posługuje się moim zdaniem w przepisie łącznie ujmowaną grupą wyrobów, którą tworzą oleje smarowe, oleje napędowe i opałowe bez ich szczegółowego rozróżniania a tym samym pozwala obniżać łącznie ujmowaną akcyzę należną od tych wyrobów, o łącznie ujmowaną akcyzę zapłaconą od komponentów przeznaczonych do produkcji tych wyrobów, - w innych przepisach tego samego rozporządzenia, jak np. w § 8c prawodawca wyraźnie wskazuje, że obniżeniu podlega kwota akcyzy od sprzedaży tych wyrobów, do których zużyto...
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=1470

Temat: oleje silnikowe wolne od akcyzy?
Jedna z organizacji wystąpiła lub lada chwila wystąpi do MF o pilne podjęcie rozmów na temat opodatkowania olejów samrowych. Impulsem był wyrok WSA Szczecin, ale nie tylko bo od 2004r. wskazuje się na polską akcyzę na oleje smarowe jako ewenement w Europe. MF broni się ciągle wskzująć cele ochrony rynku, tj. kontrola nad produktami, które w innym przypadku byłyby masowow wykorzystywane jako dodatki i domieszki do napędu. Tak na prawdę chodzi pewnie o cele fiskalne. Jeśli wystąpienia nie przyniosą rezeltatów rozważana jest skarga do Komisji.
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=3862


Temat: Nowa ustawa o pod. akc. Zawieszenie poboru akcyzy - oleje samrowe
Nowa ustawa o pod. akc. Zawieszenie poboru akcyzy - oleje samrowe   Witam. Mamy już nową ustawę a wraz z nią (przynajmniej ja) wiele wątpliwości. Jednym z ulubionych tematów są oleje smarowe, które jak wiadomo z pośród wszystkich państwa WE zgodnie z przepisami unijnymi są opodatkowane akcyzą tylko w Polsce. Być może któryś z kolegów pomoże, bo ja nie umiem sobie poukładać następującej kwestii. Zgodnie z art. 2 pkt 12 procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura, której istotą jest to, że obowiązek podatkowy nie przekształca się w zobowiązanie podatkowe. Wniosek: aby móc mówić o procedurze...
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=4568


Temat: Dostawa sprzętu mechanizacji prac biurowych UZB/121/2009
...wartości poniżej 133 000 euro na zakup sprzętu mechanizacji prac biurowych, niszczarek, części i akcesoriów do maszyn biurowych oraz olejów smarowych i akcesoriów ochronnych według siwz. Nr sprawy: UZB/121/2009. 6. KODY CPV i Nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień: 30191400-8 niszczarki 30124000-4 części i akcesoria do maszyn biurowych 30191000-4 sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli 18143000-3 akcesoria ochronne 09211000-1 oleje smarowe i środki smarowe 7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz zamówień uzupełniających. 8. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w odniesieniu do 5 (pięciu) części ( zadań ) zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do siwz). Dopuszcza się składanie ofert częściowych do wszystkich części. Pełna oferta musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe w obrębie danej części. W...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4683
Temat: Dostawa oleju lotniczego i innych produktów naftowych
...prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 133.000 euro (Nr sprawy ZP/N/20/2008). Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju lotniczego i innych produktów naftowych do Jednostki Wojskowej 4824 Stawy Skład Kraśnik, ul. Lubelska 159, 23-200 Kraśnik Szczegółowy wykaz zamówienia zawarto w poniższych tabelach. Kod CPV 23123300-8 Oleje smarowe do turbin, 24661100-6 Smary, 23130000-7 Oleje i preparaty z ropy naftowej, 23123000-5
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3276


Temat: Przetarg nieograniczony - nr sprawy UZB/112/2008
...Określenie przedmiotu zamówienia: postępowanie o wartości poniżej 133 000 euro na dostawę sprzętu mechanizacji prac biurowych, plomb ołowianych, olejów, baterii do kalkulatorów, depozytów telefonów komorkowych Nr sprawy UZB/ 112 /2008. 6. KOD CPV: 30191400-8 niszczarki, 30124000-4 częsci i akcesoria do maszyn biurowych; 30191000-4 sprzęt biurowy; 28521710-0 bagażowe skrytki depozytowe; 31420000-6 baterie galwaniczne; 23123000-5 oleje smarowe i środki smarowe; 33511200-7 stopery do uszu. 7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz zamówień uzupełniających. 8. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w odniesieniu do 3 (trzech) części ( zadań ) zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1). Dopuszcza się składanie ofert częściowych do wszystkich części. Pełna oferta musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe w obrębie...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3328


Temat: Nowa ustawa o pod. akc. Zawieszenie poboru akcyzy - oleje samrowe
Cytat: Oleje smarowe wykorzystywane od celów innych niż napędowe lub grzewcze pozostają poza systemem zharmonizowanego podatku akcyzowego co jasno wynika z art. 2 ust. 4 i art. 20 Dyrektywy Energetycznej w związku z art. 3 Dyrektywy Horyzontalnej. Co nie oznacza, że nie mogą być w ogóle opodatkowane. Zresztą szykuje się w tej sprawie sprawa przed NSA po wyroku WSA w Szczecinie.
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=4568


Temat: oleje silnikowe wolne od akcyzy?
oleje silnikowe wolne od akcyzy?   Za "Rzeczpospolitą" z 10.09.2008 roku: "Polskie przepisy, które opodatkowują oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe czy opałowe, są niezgodne z prawem UE – uznał sąd administracyjny. To precedensowy wyrok, który może być przełomem – uważają eksperci". Całość czytaj:http://www.rp.pl/artykul/188527.html
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=3862


Temat: [A8 D2] Materiały eksploatacyjne
...Tool Serwis Przypomnienie Wskaźnik (SRI), dostosowująca wyświetlany Widok tablicy wskaźników, dostosowując wersji językowej Celem reflektorów, dostosowując Światła, mających za pomocą Hella Universal Beamsetter IV Szyberdach, czyszczenia i smarowania biegaczy Zamki do drzwi, przyciski blokady, zamki bezpieczeństwa dzieci, sprawdzenie funkcjonowania System monitorowania wnętrz, kontroli Pasy do drzwi sprawdzić, oleje smarowe Bateria poziom elektrolitu, kontroli Bateria nie napięcia ładowania, badania Silnika i komory silnika, oględziny Poziomie systemu chłodzenia, kontroli i korekty ochrona przed zamrożeniem i chłodziwa Chłodziwa, zastępując Na kurz i filtrów pyłków, zastępując Świece zapłonowe, zastępując Płyn hydrauliczny poziomie kontroli Płyt izolacyjnych szumów, usuwania i instalowania Olej...
Źródło: a8team.pl/viewtopic.php?t=657


Temat: Nowa ustawa o pod. akc. Zawieszenie poboru akcyzy - oleje samrowe
oleje smarowe   a może § 18 jest uszczegółowieniem art.40 ust.6 ustawy , jak na mój rozum to tam znajduje się podstawa objęcia procedurą olejów smarowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=4568


Temat: Kilka słów o oleju silnikowym by'Ayo007
...właściwe tarcie pomiedzy jego elementami. Olej silnikowy musi mieć odpowiednią gęstość i lepkość w różnych temperaturach, aby w czasie rozruchu zimnego silnika, dotarł jak najszybciej do wszystkich punktów smarowania. W pracy silnika spalinowego występuje ścisły związek między jego konstrukcją, jakością oleju i jakością paliwa. Ponieważ obciążenia i jednostkowe moce silników stale wzrastają, ciągle udoskonalane są oleje smarowe. Jak porównać oleje? Porównanie kilkudziesięciu produktów dostępnych na rynku jest możliwe, jeśli posługujemy się odpowiednimi klasyfikacjami. Powszechnie znana jest klasyfikacja lepkościowa wg SAE. Olej silnikowy nale¿y wymieniać zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi motocykla. Wyróżnia ona pięć klas olejów letnich i sześć klas olejów zimowych. Obecnie produkuje się oleje...
Źródło: konop25.nazwa.pl/virago.com.pl/viewtopic.php?t=580


Temat: Naturalna pielęgnacja skóry dla fanek minerałów i nie tylko...
...olejki hydrofilne są lepszą alternatywą Chciałam myć twarz oliwką, ale uznałam, że musi być tam też coś, co by mi myło twarz (zmywam tym makijaż). Samym żelem nie mogę się myć, bo bardzo ściąga mi skórę, a nawet trochę wysusza. Hmm, jak do tej pory ta oliwka mi na prawdę służyła mojej twarzy. Dziękuję Wam za odzew :roza: Edit: Cytat: Oleje mineralne - Stosuje się głównie jako oleje smarowe (silnikowe, maszynowe, wrzecionowe) (wikipedia.pl) No to chyba zrozumiałam ;) I pewnie wrócę do Hipp, zamiast babydream.
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=339063


Temat: DOSTAWA PRODUKTÓW NAFTOWYCH
...w złotych równowartość kwoty określonej dla dostaw i usług w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, tj. 133.000 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. DOSTAWA PRODUKTÓW NAFTOWYCH (NR SPRAWY ZP/N/8/2009) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju lotniczego i innych produktów naftowych do Jednostki Wojskowej Nr 4824 Stawy, Skład Kraśnik, ul. Lubelska 159, 23-200 Kraśnik. Opis wg kodu CPV 09211300-4 Oleje smarowe do turbin, 09211700-8 Oleje białe i parafina ciekła, 09211800-9 Oleje i preparaty z ropy naftowej, 09211100-2 Oleje silnikowe, 09211000-1
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4387


Temat: oleje silnikowe wolne od akcyzy?
Hm, sprawa z olejami smarowymi "ślimaczy się" od samego początku - 1 maja 2004. Polska jest jedynym poza Włochami przykładem "wyspy", w której obłożono akcyzą oleje smarowe. Dogładniej rzecz biorąć we Włoszech był to najpierw podatek akcyzowy a potem zastąpiono go jakimś innym (bodajże ekologocznym). Na pewno nie jest zgodnym z prawem WE traktowanie tych olejów jako wyroby akcyzowe zharmonizowane i stosowanie dla nich procedur jak dla paliw. Temu wyraz sądy administracyjne dały wyraz już nie raz. Czy można natomiast wyciągnąć wniosek, że oleje w ogóle nie mogą być obłożone jakimś...
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=3862


Temat: Dostawa chemikalii i produktów chemicznych, wyrobów ściernyc
...WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO 1.Nazwa zamawiającego: 2 OKRĘGOWE WARSZTATY TECHNICZNE 2. Adres: Jastrzębie, 46 - 100 Namysłów skr. poczt. 106 - tel. / fax. (077) 4101 462 3. Przedmiot zamówienia: Dostawa chemikalii i produktów chemicznych, wyrobów ściernych - (CPV- 24100000-5, 23123000-5, 24340000-9, 26910000-0] w nw. działach: - Dział I - CHEMIKALIA NIEORGANICZNE PODSTAWOWE - Dział II - WYROBY ŚCIERNE - Dział III - OLEJE SMAROWE I ŚRODKI SMAROWE - Dział III - MASTYKSY , WYPEŁNIACZE , USZCZELNIACZE 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych na poszczególne pozycje z działów. 5. Termin realizacji: w ciągu 14 dni od podpisania umowy. 6. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert. 7. Warunki wymagane od wykonawców: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1410


Temat: zwrot akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej
Dokładnie oleje smarowe, bo smary i tak mają stawkę zero więc nie ma o co się ubiegać. Co do olejów to podstawą zwrotu jest paragraf 50 rozporządzenia w sprawie zwolnień od akcyzy. Przepis ten odsyła do przepisów rozporządzenia w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, lecz jednoczesnie wyłącza wymóg przedkładania dokoumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy w państwie członkowskim.
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=1215


Temat: Nowa ustawa o pod. akc. Zawieszenie poboru akcyzy - oleje samrowe
...pomiędzy składami. Zatem mamy procedurę przemieszczania jeszcze zanim powstanie obowiązek. „Czepiając” się przedmiotowego § 18 w Rozporządzenia w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych chodzi mi jednak o coś innego. Przypadki i to enumeratywnie kiedy ma zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy są wymienione w art. 40. Nie ma tam przypadku przemilczania wyrobów takich jak oleje smarowe z miejsca nie będącego składem podatkowym do składu podatkowego w kraju.. Procedura może się zatem zacząć najwcześniej z chwilą wprowadzenia wyrobów do składu. Pytanie o § 18 teraz - czy jest to samodzielna podstawa, na podstawie której można uznać, że ma miejsce procedura zawieszenia w przypadku innym, niż te wymienione w art. 40. Wg mnie raczej nie. Delegacja dla ministra jest do określenia szczegółowego sposobu...
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=4568


Temat: Dostawa produktów MPS na 2008 r. PN 1/MPS/2008
...zamawiającego codziennie w godzinach od 7:00 do 15.00 osobiście, bądź na wniosek wykonawcy (złożony na piśmie lub za pośrednictwem faksu, a następnie potwierdzony na piśmie) zostanie ona wysłana pismem poleconym (za pobraniem) na adres wykonawcy. Cena za specyfikację wynosi 20 zł. 1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa niżej wymienionych produktów: (nazwa / kod CPV) : olej silnikowy CPV 23123100, oleje smarowe wewnętrzne CPV 23123620, płyny chłodnicze CPV 24810000, smary CPV 24661100, dodatki chemiczne CPV 24667000. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych - wykonawca nie może oferować odmiennego sposobu wykonania zamówienia od przedstawionego w specyfikacji. 4. Termin...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2817


Temat: Dostawa produktów MPS
...ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ZP/N/13/2007). Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Jednostki Wojskowej 4824 Stawy Skład Materiałowy w Kraśniku, ul. Lubelska 159, 23-200 Kraśnik produktów MPS (olejów silnikowych i smaru). Kod CPV 23123100-6 oleje silnikowe, CPV 24661100-6 smary, CPV 23123000-5 oleje smarowe i środki smarowe. Szczegółowy wykaz zawrto w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty muszą być złożone w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia. Warunki techniczne: przedmiot zamówienia powinien pochodzić z produkcji z 2006 r. lub 2007 r. Gwarancja: 24 miesiące od daty dostawy. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający nie dopuszcza...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1495


Temat: Nowa ustawa o pod. akc. Zawieszenie poboru akcyzy - oleje samrowe
...tych produktów w Polsce jest niezgodne z prawem wspólnotowym. W rzeczy samej. Zagadnienia dotyczące opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów energetycznych reguluje dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowego systemu opodatkowania wyrobów energetycznych oraz energii elektrycznej (Dyrektywy Energetycznej). Oleje smarowe wykorzystywane od celów innych niż napędowe lub grzewcze pozostają poza systemem zharmonizowanego podatku akcyzowego co jasno wynika z art. 2 ust. 4 i art. 20 Dyrektywy Energetycznej w związku z art. 3 Dyrektywy Horyzontalnej.
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=4568